Dřevěná a plastová okna, zimní zahrady - Eurolex Praha, Jihlava


O oknech se říká, že jsou to oči domu. A tak, jak jsou pro komunikaci důležité oči, také okna mají velkou vypovídající schopnost.


Dřevěná okna mají své kouzlo. Vyzařuje z nich teplo domova a navozují pocit pohody. Dřevěné prvky oken použité v architektuře domu vyjadřují souznění s okolní přírodou. Spoluvytváří image, stávají se prestižní záležitostí a symbolem movitosti. Napovídají cosi o životních postojích, životním stylu a vztahu k životnímu prostředí.


 Z konstrukčního hlediska má dřevo svoje nesporné výhody. Především umožňuje sestavovat velmi tuhé a pevné konstrukce i velmi rozměrné stěny bez kovových výstuží, které mohou promrzat. Nesporně důležitou vlastností je velká tvarová stabilita a rozměrová stálost. Důmyslné čepované rohové spoje oken jsou pň použití kvalitních lepidel naprosto spolehlivé. Na rozdíl od jiných používaných materiálů má několikanásobně menší tepelnou roztažnost. To přináší jednu obrovskou výhodu - při použití odpovídajícího kování lze  rámy i křídla oken přesně dimenzovat a velmi jemně seřídit jejich funkci.


Dřevěná eurookna se dají lehce ovládat a není třeba ponechávat velkou vůli a zvyšovat tím riziko netěsnosti. Dřevěná eurookna vyspělé konstrukce jakéhokoliv rozměru, který umožňují normy, jsou po provedení kvalitní montáže velmi stabilní a není třeba dodatečného seřizování. Při běžné údržbě je životnost dřevěných eurooken přibližně stejná jako je v našich evropských podmínkách uvažovaná životnost domu, tedy asi sto let. Stačí proto investovat jen jedenkrát za život.


 


   

EUROLEX Praha, Jihlava - plastová oknadřevěná okna • hliníková okna • plast-hliníková okna • dřevohliníková oknafiberglassová okna a dveře
interiérové dveře z masivužaluzierolety, sítě proti hmyz
EUROLEX Praha, Kocanda 47, Jesenice | tel: 220 610 691, fax: 241 403 931, mobil: 608 666 619, e-mail: praha@okeurolex.cz
EUROLEX Jihlava, Fritzova 2, 58601 Jihlava | tel/fax: 567 215 170, mobil: 608 666 614, e-mail: jihlava@okeurolex.cz