Fiberglassová okna

Izolační vlastnosti

Tepelné vlastnosti skelného vlákna jsou dobře známy (např. využití skelné vaty na rozvody v domech, tzv. „teplé meziskelní rámečky“ při zasklívání se také vyrábí z laminátu/ Fiberglassu).

Okna koncipována z Fiberglassu mají nejlepší izolační parametry. Následuje PVC (izolační vlastnosti zhoršuje kovová výztuha uvnitř), dřevo a hliník. Fiberglass umocňuje tepelnou pohodu domova.

Kondenzace par

Kondenzují –li v chladném počasí páry na rámu okna, je to příznakem buď nadměrné vlhkosti, nebo energetických ztrát.

Laminátové okenní rámy nabízí vynikající odolnost vůči kondenzaci.

Roztažnost

Fiberglass má stejně nízký koeficient tepelné roztažnosti jako sklo. Nerozpíná se vlivem tepla, je tvarově stálý (více podstránka „Srovnání materiálů“.

Zvukotěsnost

Vzhledem k tvarové stálosti a minimálnímu úniku vzduchu, nabízí Fiberglassová okna i dobrou zvukotěsnost a snížení nežádoucího hluku z ulic.

Pevnost

Fiberglass má jedinečné fyzikální vlastnosti.

Je žáruvzdorný – odolá až 350°C, tudíž obstojí v jakýchkoli klimatických podmínkách. Laminát zůstává beze změny vystaven sluneční výhni či mrazu, bez ztráty svých fyzikálních vlastností (více podstránka „Srovnání materiálů“). Fiberglassová okna si udrží svůj tvar při jakémkoli mechanickém namáhání a zátěži.

Dlouhá životnost

Fiberglass nepraská, nedrolí se a nekroutí, nepodléhá korozi ani hnilobě, je odolný vůči mrazu i žáru. Tyto charakteristiky svědčí o dlouhé životnosti oken a dveří. Průměrná délka života laminátových oken přesahuje všechny ostatní tradiční materiály.

Vzhled

Bílá barva Fiberglassových oken bude zachována i po mnoha letech, aniž by vyžadovala speciální ošetřování.

Nebudete-li spokojeni se zvolenou barvou oken a dveří, laminát poskytuje skvělý základ pro barevné nátěry.

Životní prostředí

Vyrábí se z čistě přírodních surovin procesem „pultruze“, který je šetrný k odběru energie. Při výrobě, instalaci, ani při užívání neuvolňuje nebezpečné chemikálie. Svou šetrností vůči životnímu prostředí vyniká nad okenní profily z jiných materiálů (více podstránka „Ekologie“)

Bezpečí

Zvlástě stavební materiály podléhají přísným kontrolám a testům škodlivosti. U některých materiálů je problémem nebezpečí výparů a hořlavost. Na příklad Polyvinylchlorid (PVC) je organický hořlavý materiál. Všechny organické materiály (dřevo, bavlna, papír, vlna, atd.) uvolňují při hoření oxid dusnatý, který je smrtelně nebezpečný. PVC při hoření navíc uvolňuje i chlorovodík, který je dvojnásobně toxický než oxid dusnatý.Fiberglass oproti tomu je jak žáruvzdorný, tak navíc při hoření v otevřeném ohni neuvolňuje toxické látky, ani žádné chemikálie.

Pohodlí

Podíváme –li se na zkušenosti s Fiberglassovými okny do zemí, kde je vyrábí již desítky let, pak americká instituce „Národní Rada pro Průzkum Trhu“ (NFRC) zabývající se mimo jiné také měřením a hodnocením energetické účinnosti oken, definuje Fiberglass jako energeticky nejúčinnější materiál, který vyniká nad dřevo, PVC a hliník. NFRC při výzkumu bere v úvahu úniky vzduchu (tedy i tepla), vodivost (izolační vlastnosti) a záření. Tyto faktory ovlivňují energetické ztráty oken a tedy i pohodlí domácností.

Úspora

Fiberglassové profily minimalizují energetické ztráty, ke kterým dochází úniky vzduchu. Schopnost udržet v zimě teplo uvnitř a naopak, znamená pro spotřebitele nižší provozní náklady. Pokud zvážíte souhrn kladů Fiberglassových oken jako jsou nižší provozní náklady a údržba, trvanlivost a dlouhá životnost, není pochyb, že Fiberglassová okna a dveře jsou správnou volbou.

Technické parametry oken a dveří z profilu FIBER 300

Fiberglass/ Laminát/ Sklokompozit je materiál, známý již desítky let. Od poloviny minulého století brázdí vody moří a řek laminátové lodě…

Fiberglassová okna

Trocha historie

První patent na Fiberglass je z roku 1946. Laminát, velmi žádaný pro své fyzikální vlastnosti, se začal masivně využívat pro konstrukce dopravních prostředků (části lodí, karoserií aut, letadel, raket) a pro své velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, dále pro zateplení domů a rozvodů, odhlučnění, apod.

Přibližně před dvaceti lety se nejprve v Kanadě a pak i v USA začaly z Fiberglassu vyrábět také okenní profily, ovšem s daleko vyšším obsahem skelných vláken, než bylo obvyklé při výrobě jiných sklokompozitních produktů. Desítky let zkušeností s výrobou v tamních zemích a vzrůstající obliba, potvrzují jedinečné vlastnosti Fiberglassu ve spojení s výplněni stavebních otvorů.

V našich zeměpisných šířkách je Fiberglass novinkou. V průběhu dvou let byly vyvinuty profily odolné proti žhnoucímu slunci, mrazu, vodě, soli z ovzduší i ultrafialovým paprskům. Konečný výsledek: jedinečné profily, které si udrží svou krásu a přednosti v každém ročním období, i v tom nejagresivnějším podnebí. Díky svým vlastnostem a pevnosti chrání Vaše investice před tou drsnější tváří přírody. Fiberglass je odolnější než hliník, a na rozdíl od PVC má extrémně nízkou roztažnost, expanzi a kontrakci (nepracuje na slunci ani v mrazivém počasí, více na: Srovnání materiálů).

Přednosti Fiberglassových oken

 • Rozměrová stálost, tepelná izolace, odolnost.
 • Nejdelší životnost ze všech v současnosti vyráběných oken, záruka 30 let na bílý a barvený profil (RAL).
 • Výroba z přírodních materiálů způsobem šetrným k životnímu prostředí (více na: „Ekologie a Fiberglass“) za značně vysokého podílu ruční práce (materiál nelze svařovat ani ohýbat jako např. pvc, každá konstrukce se tedy vyrábí manuálně).
 • Až 7x nižší expanze a kontrakce ve srovnání s PVC (více na: „Srovnání materiálů“).
 • Podíl skelných vláken v našem profilu je kolem 70%! Profily s takto vysokým obsahem skla vyrábí pouze jeden výrobce v Evropě, a to český investor. (Je nutno rozlišovat od oken z PVC, která jsou sklokompozitem pouze vyztužena, obsah skelných vláken je nízký, okolo 20 - 30%)
 • Odolnost vůči vodě, mrazu, žáru (odolá až 350°C beze změny), soli z ov zduší a ultrafialovým paprskům, hnilobě, korozi
 • Ani po desítkách let užívání, Fiberglassové rámy vystavené nepřízni počasí neprasknou, neloupou se, neohýbají, nedrolí se špalety (díky tvarové stálosti materiálu)
 • Fiberglass umožňuje vnější nástřik či nátěr běžně dostupnými barvami (RAL).
 • Zvyšuje bezpečí budovy (při požáru se neroztéká)
 • Chrání Vás proti zlodějům – nezvaný "návštěvník" neroztaví Fiberglassové okno žárem, tak jak se stává novodobým nešvarem u oken z PVC
 • Uvnitř profilu není žádná kovová ani jiná výztuha, odpadá tedy tepelný most
 • Nabízíme Vám zasklení oken izolačními skly "Heat Mirror", pro větší úsporu (více na: „Izolační skla“)
 • Zajistíme splátkový prodej

Technicko-stavební parametry

 • Standartní zasklení U=1,1, sklo 4/16/4mm, nerez rámeček, p lněno argonem, zalištované, gumové těsnění, kování ROTO
 • Tepelný odpor:
  Uw=1,3 W.m-2 při zasklení izolačními dvojskly s Ug=1,1 W.m-2
  Uw=0,97 W.m-2 při zasklení izolačními dvojskly s fólií Heat Mirror s Ug=0,67 W.m-2
 • Šířka profilu: 60mm, šířka s křídlem: 74mm
 • Záruka 30 let na okna z bílého profilu a profilu s libovolným barevným nástřikem (RAL), záruka 10 let na provedení s lisovanou folií (dekor dřeva)
 • Provádíme demontáž, montáž, zednické zapravení, likvidaci starých oken
 • Žaluzie, sítě proti hmyzu, vnitřní a vnější parapety, vnitřní a venkovní rolety.
 • Vyrábíme všechny typy konstrukcí: okno fix, jednokřídlé okno, dvoukřídlé okno, trojkřídlé okno, okno štulpové, se sloupkem, nadsvětlíkem, otvíravé, sklopné, konstrukce zimních zahrad, výkladce
 • Dveře balkonové, vchodové, posuvné

Konstrukce oken a dveří z profilu FIBER 300

Srovnání materiálů:

Fiberglass/ Ocel/ Hliník/ Dřevo/ PVC/ Sklo

Pevnost Fiberglassových profilů, vyrobených technologií zvanou „pultruze“ dosahuje tvrdosti konstrukční oceli a vykazuje daleko lepší pevnostní charakteristiky než například PVC. Odolnost proti vrypu jakož i pevnost v tahu je násobně vyšší než u PVC. Když pevnostní vlastnosti (pevnost v tahu) vztáhneme na průřez profilu, dostaneme se k hodnotám o cca polovinu lepším, než u hliníkových profilů a ve srovnání s PVC dosahuje více než 7x vyšších hodnot. Je známo, že se zvyšující se teplotou pevnost PVC klesá, na rozdíl od Fiberglassu, který nemění své fyzikální vlastnosti ani při 175°C (a odolnost vůči žáru je až 350°C). Profily, díky své vysoké pevnosti a odolnosti Fiberglassu, nevyžadují použití ocelových výztuh. Skvělé tepelně izolační vlastnosti Fiberglassu umožňují vyrábět jednokomorový systém profilů.

graf 01 graf 02

Hustota neboli Měrná hmotnost

je definována jako hmotnost objemové jednotky homogenní látky při určité teplotě. Touto definicí jsou dány všechny podmínky k určení měrné hmotnosti vážením. U krystalických látek, u kterých známe typ krystalické mřížky a její rozměry, můžeme vypočítat měrnou hmotnost i z těchto údajů, neboť kromě toho známe hmotnost jednotlivých atomů jako podíl atomové hmotnosti a Avogardovy konstanty. Lze tedy na základě mikrorentgenových metod určit ideální hustotu dokonalého krystalu, ve kterém jsou všechny uzlové body obsazeny atomy. Tak tomu ovšem ve skutečnosti není. I když se přesnost přímého určování měrné hmotnosti a přesnost měření základního mřížkového parametru stále zvyšují, nelze ani do budoucna počítat s tím, že z rozdílu ideální a skutečné hmotnosti by bylo možno soudit na nedokonalosti ve výstavbě mřížky. Technická krystalická látka obsahuje vždy mikropóry, popřípadě i makropóry, submikroskopické a mikroskopické vměstky nečistot lehčích než vlastní látka, které se především podílejí na rozdílu mezi ideální a skutečnou hustotou. Měrná hmotnost Fiberglassu je cca 4,5x nižší než měrná hmotnost oceli a 1,5x nižší než měrná hmotnost hliníku, což usnadňuje práci při manipulaci s hotovými výrobky.

graf 03

Tepelná vodivost

Fiberglass v sobě kloubí vysokou pevnost s velmi nízkou úrovní tepelné vodivosti, která je o několik řádů nižší než u hliníku. Je značnou výhodou, že Fiberglassové okenní profily není nutno vyztužovat kovem, který by se choval v tomto spojení jako „studený můstek“.

graf 04

Tepelná roztažnost

Fiberglass se chová jako izolant, to znamená, že roztažnost vlivem teplotních rozdílů je minimální. I při velmi vysokých teplotách dosahovaných na povrchu oken, si Fiberglass zachovává stabilní tvar. Všechny okna a dveře jsou sestaveny z různých materiálů: sklo v dřevěném, hliníkovém nebo PVC rámu. Požadavek, aby vlivem různých tepelných roztažností materiálů, (což je určující pro konečnou kvalitu výrobku),nevznikalo v materiálu pnutí, které by poškozovalo rám a špalety, se zdá být samozřejmý. Z pohledu roztažnosti materiálů se jeví Fiberglass i sklo jako téměř identické materiály, což znamená, že roztažnosti vznikající vlivem teplotních rozdílů jsou minimální. Pokud k nim přesto dojde, všechny komponenty se chovají jako jeden celek. Tím se výrazně snižuje problém spojený s pnutím v konstrukcích, vznikající vlivem různých tepelných roztažností použitých materiálů. Proto není potřebné ani při několikametrových délkách okna, provádět dilatační mezery! (máme zkušenost s oknem velikosti 9x3m bez jediného sloupku a dilatační mezery). Naproti tomu PVC se vyznačuje násobně vyšší roztažností, než ostatní materiály používané při výrobě oken, což v důsledku způsobuje tzv. tepelný stres systému zasklení, který má značný vliv na životnost zasklení.

Negativní vliv na těsnost oken v důsledku rozdílných roztažností různých materiálů v případě oken z PVC nelze podceňovat. Následkem může být nedostatečná zvuková a tepelná izolace a špatná ochrana proti hustému dešti

U tmavších vzorů rámů z PVC je nutné brát v úvahu tepelnou roztažnost ocelových výztuh oken, které způsobují někdy problémy s otvíráním oken v horkých letních dnech, kdy plastová okna v tmavších odstínech mají na povrchu až o 40 % větší povrchovou teplotu, tedy i větší roztažnost oproti bílým oknům.

graf 05

Koeficient tepelné roztažnosti je materiálovou konstantou. Její hodnota je číselně rovna prodloužení případně zkrácení materiálu délky 1m při ohřevu o 1 K. Symbol veličiny A Částice látky nejsou nikdy v klidu, neustále se pohybují = kmitají kolem tzv. rovnovážných poloh. Rychlost kmitání záleží na teplotě a s rostoucí teplotou se zvyšuje, čímž dochází i ke změně rozměrů. Tepelná roztažnost závisí: 1. na druhu látky (měď, dřevo, kámen, voda) 2. na teplotě 3. na původní velikosti (kolej, jehla)

Koeficient tepelné roztažnosti (?) se rovná podílu prodloužení ( ? l ) součinem původní délky ( l0 ) a rozdílem teplot (?t ) a uvádí se v K-1.

vzorec

Tepelná roztažnost je vlastní téměř všem látkám, avšak ve většině případů jde o vlastnost nežádoucí. Použití speciálních materiálů s nulovou tepelnou roztažností je ekonomicky zdůvodnitelné pouze ve velmi omezeném rozsahu speciálních technických aplikací. Ve většině případů je nezbytné použít materiály s teplotní roztažností a při jejich použití s tímto fenoménem počítat. (Proto např. musí mít přívodní dráty k vláknu žárovky stejnou teplotní roztažnost jako sklo).

Odolnost proti korozi

Fiberglassové profily se využívají také při výstavbě cest a mostů, kde jsou nejen mechanicky namáhány, ale jsou vystaveny i korozivním účinkům chemických sloučenin, jako například slané vodě. Fiberglass se vyznačuje velkou odolností vůči korozivnímu prostředí ve srovnání s PVC nebo hliníkem.

Výhodou Fiberglassových okenních profilů a dveří je také možnost volby barvy materiálu, (nátěr jakýmkoli odstínem), přičemž odpadá nutnost údržby.

EUROLEX Praha, Jihlava - plastová oknadřevěná okna • hliníková okna • plast-hliníková okna • dřevohliníková oknafiberglassová okna a dveře
interiérové dveře z masivužaluzierolety, sítě proti hmyz
EUROLEX Praha, Kocanda 47, Jesenice | tel: 220 610 691, fax: 241 403 931, mobil: 608 666 619, e-mail: praha@okeurolex.cz
EUROLEX Jihlava, Fritzova 2, 58601 Jihlava | tel/fax: 567 215 170, mobil: 608 666 614, e-mail: jihlava@okeurolex.cz